Help mee aan een stabiele basis

De opvang kan vooral blijven bestaan door de inzet van vrijwilligers. Voor de continuïteit is er nog steeds behoefte aan vrijwilligers, want vele handen maken licht werk.

De hieronder genoemde vrijwilligersfuncties zijn nodig om de bewoners de gewenste geborgenheid, een rustige en veilige omgeving en het benodigde vertrouwen te geven. Deze voorwaarden zijn cruciaal in het leven van een vluchteling.


Host

Activiteiten

Gebouw

Facilitair

Communicatie

Host

Communicatie

Aanmelden als vrijwilliger kan via het contactformulier.
Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen.
Samen kijken wij naar een geschikte rol binnen onze organisatie.

Contact opnemen

Opvanglocaties
Westererf
Hart van Hasselt